PIKNIK UMCS – KEY VISUAL WYDARZENIA 

Całościowy Key Visual wydarzenia zaprojektowany dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Projekt dotyczył Pikniku dla pracowników i absolwentów UMCS. 

Projekt zrealizowany na zlecenie mits.pl