Kolegium Międzydziedzinowych studiów indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego – logo 

Od marca 2023 roku mam przyjemność współpracować z Uniwersytetem Wrocławskim.
Jednym z projektów, które zrealizowałam w tym czasie było logo dla Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych UW.
Główny założeniem a zarazem największym wyzwaniem projektu było w sposób niedosłowny pokazanie otwartości oraz miedzydziedzinowego podejścia do nauki. Otwarty umysł, potrafi połączyć odrębne ścieżki w całość i zobaczyć świat z szerszej perspektywy.
Kolegium Miedzydziedzinowych Studiów Indywidualnych to miejsce, które pomaga studentom połączyć naukę na kilku kierunkach jednocześnie, czasem zupełnie różnych, zachowując przy tym odrębność każdego z nich.
Koncepcja
Początkowo projekt zmierzał w kierunku wizerunku Leonarda Da Vinci z uśmiechem Mona Lizy jako uosobienia człowieka Renesansu. Wszechstronnie uzdolnionego i wykształconego włoskiego naukowca i artysty. Ta koncepcja ustąpiła jednak miejsca prostszej formie a zarazem dającej większe możliwości.
W ostatecznej wersji logo składa się prostokąta o złotych proporcjach, który nawiązuje do nauki, badań nad idealnym porządkiem świata. Prostokąt ma ucięty róg na znak otwartości na zmiany i wychodzenia poza schemat. Projekt jednak na tym się nie kończy. Jest on otwartą ramą, przestrzenią, w której jest miejsce na każdy pomysł i każdą dziedzinę nauki.

Logo KMSI UW jest zaprojektowane w sześciu kolorach i 48 wariantach graficznych. Dzięki takiemu wachlarzowi możliwości może być spersonalizowane pod względem odbiorcy, tematu lub np. rodzaju uroczystości. Nie jest to przykład klasyczne logo, chodź jego podstawowa forma oraz typografia się nie zmienia, jest ono podróżą po niekończących się możliwościach. Opowieścią o różnorodności tworzącej spójna całość.